Pravidla soutěží

Veškeré soutěže jsou určeny pouze pro fanoušky z České republiky. Organizátor má právo ukončit soutěž max. 3 dny do jejího předem oznámeného konce bez jakýchkoliv náhrad soutěžícím. Je-li výhra hmotná, poštovné a balné je započítáno v ceně výhry. Organizátor si vyhrazuje právo v případě podezření nekalých praktik k ovlivnění výsledků hlasování (využití „robotů“ apod.) cenu neudělit, nebo podezřelé video ze soutěže vyloučit. Rozhodnutí o rozdělení cen (včetně rozhodnutí ceny neudělit) závisí pouze na porotě a její rozhodnutí jsou konečná. Výhra není právně vymahatelná. Ceny nelze nahradit jinými produkty ani penězi. Údaje od soutěžích organizátor využívá pouze pro stanovení výherce a doručení odměny, údaje se však mohou objevit anonymně ve statistikách. Expirace soutěže je vždy uvedena u jejího zadání.

Dan

Dan

Jsem hrdým zakladatelem tohoto webu a administrátorem naší emailové podpory. Dále se starám o firemní Facebookové stránky a další projekty určené pro propagaci, či budování značky a komunikaci s fanoušky. Zajímám se také o střih a editaci videí a o grafiku. V případě zájmu o spolupráci mne kontaktujte na emailu: daniel.grigar@Komiksak.eu!
Dan

Latest posts by Dan (see all)